Traditional

乙巳秋暮獨酌

山陰老道士,寄情魚鳥中。
幽戶綠蘿月,孤舟白蘋風。
豈無小甕熟,尊杓誰與同?
邂逅得知心,一見嘆猶龍。

Simplified

乙巳秋暮独酌

山阴老道士,寄情鱼鸟中。
幽户绿萝月,孤舟白苹风。
岂无小瓮熟,尊杓谁与同?
邂逅得知心,一见叹犹龙。

Pronunciation

yǐ sì qiū mù dú zhuó

shān yīn lǎo dào shì , jì qíng yú niǎo zhōng 。
yōu hù lǜ luó yuè , gū zhōu bái píng fēng 。
qǐ wú xiǎo wèng shú , zūn sháo shuí yǔ tóng ?
xiè hòu dé zhī xīn , yī jiàn tàn yóu lóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.