Traditional

九張機

三張機。
中心有朵耍花兒。
嬌紅嫩綠春明媚。
君須早折,一枝濃艷,莫待過芳菲。

Simplified

九张机

三张机。
中心有朵耍花儿。
娇红嫩绿春明媚。
君须早折,一枝浓艳,莫待过芳菲。

Pronunciation

jiǔ zhāng jī

sān zhāng jī 。
zhōng xīn yǒu duǒ shuǎ huā ér 。
jiāo hóng nèn lǜ chūn míng mèi 。
jūn xū zǎo zhē , yī zhī nóng yàn , mò dài guò fāng fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.