Traditional

九日題塗溪

蕃草席鋪楓葉岸,竹枝歌送菊花杯。
明年尚作南賓守,或可重陽更一來。

Simplified

九日题涂溪

蕃草席铺枫叶岸,竹枝歌送菊花杯。
明年尚作南宾守,或可重阳更一来。

Pronunciation

jiǔ rì tí tú xī

fán cǎo xí pū fēng yè àn , zhú zhī gē sòng jú huā bēi 。
míng nián shàng zuò nán bīn shǒu , huò kě zhòng yáng gēng yī lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.