Traditional

九月初作

九月都門凜欲霜,羸軀恩免立鵷行。
細書付吏謄初稿,和藥呼兒對古方。
陋巷閉門常謝客,高齋掃地獨焚香。
此生自計終何取?
似有山林一日長。

Simplified

九月初作

九月都门凛欲霜,羸躯恩免立鵷行。
细书付吏誊初稿,和药呼儿对古方。
陋巷闭门常谢客,高斋扫地独焚香。
此生自计终何取?
似有山林一日长。

Pronunciation

jiǔ yuè chū zuò

jiǔ yuè dū mén lǐn yù shuāng , léi qū ēn miǎn lì yuān xíng 。
xì shū fù lì téng chū gǎo , hé yào hū ér duì gǔ fāng 。
lòu xiàng bì mén cháng xiè kè , gāo zhāi sǎo dì dú fén xiāng 。
cǐ shēng zì jì zhōng hé qǔ ?
sì yǒu shān lín yī rì cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.