Traditional

書幾試筆

鬢毛蕭颯齒牙疏,九十侵尋八十余。
屋小苦寒猶省火,窗明新霽倍添書。
解梁已報偏師入,上谷方看大盜除。
藥笈箸囊幸無恙,蓮峰吾亦葺吾廬。

Simplified

书几试笔

鬓毛萧飒齿牙疏,九十侵寻八十余。
屋小苦寒犹省火,窗明新霁倍添书。
解梁已报偏师入,上谷方看大盗除。
药笈箸囊幸无恙,莲峰吾亦葺吾庐。

Pronunciation

shū jī shì bǐ

bìn máo xiāo sà chǐ yá shū , jiǔ shí qīn xún bā shí yú 。
wū xiǎo kǔ hán yóu shěng huǒ , chuāng míng xīn jì bèi tiān shū 。
jiě liáng yǐ bào piān shī rù , shàng gǔ fāng kàn dà dào chú 。
yào jí zhù náng xìng wú yàng , lián fēng wú yì qì wú lú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.