Traditional

書室獨處欣然有詠

鑿空學道本無師,歇盡狂心頗自奇。
閑坐始知冬日永,高談未自耄年衰。
治棺準備膏肓日,釀酒枝梧雨雪時。
常笑祖龍癡到底,一生辛苦覓安期。

Simplified

书室独处欣然有咏

凿空学道本无师,歇尽狂心颇自奇。
闲坐始知冬日永,高谈未自耄年衰。
治棺准备膏肓日,酿酒枝梧雨雪时。
常笑祖龙痴到底,一生辛苦觅安期。

Pronunciation

shū shì dú chǔ xīn rán yǒu yǒng

záo kōng xué dào běn wú shī , xiē jìn kuáng xīn pō zì qí 。
xián zuò shǐ zhī dōng rì yǒng , gāo tán wèi zì mào nián shuāi 。
zhì guān zhǔn bèi gāo huāng rì , niàng jiǔ zhī wú yǔ xuě shí 。
cháng xiào zǔ lóng chī dào dǐ , yī shēng xīn kǔ mì ān qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.