Traditional

書感

一是端能服萬人,施行自足掃胡塵。
南州不可無高士,東國何妨有逐臣。

Simplified

书感

一是端能服万人,施行自足扫胡尘。
南州不可无高士,东国何妨有逐臣。

Pronunciation

shū gǎn

yī shì duān néng fú wàn rén , shī xíng zì zú sǎo hú chén 。
nán zhōu bù kě wú gāo shì , dōng guó hé fáng yǒu zhú chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.