Traditional

書憤

白發蕭蕭臥澤中,秪憑天地鑒孤忠。
厄窮蘇武餐氈久,憂憤張巡嚼齒空。
細雨春蕪上林苑,頹垣夜月洛陽宮。
壯心未與年俱老,死去猶能作鬼雄。

Simplified

书愤

白发萧萧卧泽中,秪凭天地鉴孤忠。
厄穷苏武餐毡久,忧愤张巡嚼齿空。
细雨春芜上林苑,颓垣夜月洛阳宫。
壮心未与年俱老,死去犹能作鬼雄。

Pronunciation

shū fèn

bái fā xiāo xiāo wò zé zhōng , dī píng tiān dì jiàn gū zhōng 。
è qióng sū wǔ cān zhān jiǔ , yōu fèn zhāng xún jiáo chǐ kōng 。
xì yǔ chūn wú shàng lín yuàn , tuí yuán yè yuè luò yáng gōng 。
zhuàng xīn wèi yǔ nián jù lǎo , sǐ qù yóu néng zuò guǐ xióng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.