Traditional

書湖陽先生壁

茅檐長掃凈無苔,花木成畦手自栽。
一水護田將綠繞,兩山排闥送青來。

Simplified

书湖阳先生壁

茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。
一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

Pronounciation

shū hú yáng xiān shēng bì

máo yán cháng sǎo jìng wú tái , huā mù chéng qí shǒu zì zāi 。
yī shuǐ hù tián jiāng lǜ rào , liǎng shān pái tà sòng qīng lái 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.