Traditional

書警

情欲雖害人,要是自惑溺。
吾觀日用事,飲食真勍敵。
乃知匕箸間,其禍甚衽席。
堂堂六尺軀,勿為口腹役。

Simplified

书警

情欲虽害人,要是自惑溺。
吾观日用事,饮食真勍敌。
乃知匕箸间,其祸甚衽席。
堂堂六尺躯,勿为口腹役。

Pronunciation

shū jǐng

qíng yù suī hài rén , yào shì zì huò nì 。
wú guān rì yòng shì , yǐn shí zhēn qíng dí 。
nǎi zhī bǐ zhù jiān , qí huò shèn rèn xí 。
táng táng liù chǐ qū , wù wéi kǒu fù yì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.