Traditional

亂後過流溝寺

九月徐州新戰後,悲風殺氣滿山河。
唯有流溝山下寺,門前依舊白雲多。

Simplified

乱后过流沟寺

九月徐州新战后,悲风杀气满山河。
唯有流沟山下寺,门前依旧白云多。

Pronunciation

luàn hòu guò liú gōu sì

jiǔ yuè xú zhōu xīn zhàn hòu , bēi fēng shā qì mǎn shān hé 。
wéi yǒu liú gōu shān xià sì , mén qián yī jiù bái yún duō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.