Traditional

於長史山池三日曲水宴

摘蘭藉芳月(一作日)。
祓宴坐回汀。
泛灩清流滿。
葳蕤白芷生。
金弦揮趙瑟。
玉指弄秦箏。
巖榭風光媚。
郊園春樹平。
煙花飛禦道。
羅綺照昆明。
日落紅塵合。
車馬亂縱橫。

合州津口別舍弟至東陽峽步趁不及眷然有憶作以示之江潭共為客。
洲浦獨迷津。
思積芳庭樹。
心斷白眉人。
同衾成楚越。
別島類胡秦。
林岸隨天轉。
雲峰逐望新。
遙遙終不見。
默默坐含顰。
念別疑三月。
經遊未一旬。
孤舟多逸興。
誰共爾為鄰。

Simplified

于长史山池三日曲水宴

摘兰藉芳月(一作日)。
祓宴坐回汀。
泛滟清流满。
葳蕤白芷生。
金弦挥赵瑟。
玉指弄秦筝。
岩榭风光媚。
郊园春树平。
烟花飞御道。
罗绮照昆明。
日落红尘合。
车马乱纵横。

合州津口别舍弟至东阳峡步趁不及眷然有忆作以示之江潭共为客。
洲浦独迷津。
思积芳庭树。
心断白眉人。
同衾成楚越。
别岛类胡秦。
林岸随天转。
云峰逐望新。
遥遥终不见。
默默坐含颦。
念别疑三月。
经游未一旬。
孤舟多逸兴。
谁共尔为邻。

Pronunciation

yú cháng shǐ shān chí sān rì qū shuǐ yàn

zhāi lán jiè fāng yuè ( yī zuò rì ), fú yàn zuò huí tīng , fàn yàn qīng liú mǎn , wēi ruí bái zhǐ shēng , jīn xián huī zhào sè , yù zhǐ nòng qín zhēng , yán xiè fēng guāng mèi , jiāo yuán chūn shù píng , yān huā fēi yù dào , luó qǐ zhào kūn míng , rì luò hóng chén hé , chē mǎ luàn zòng héng ,
hé zhōu jīn kǒu bié shè dì zhì dōng yáng xiá bù chèn bù jí juàn rán yǒu yì zuò yǐ shì zhī jiāng tán gòng wéi kè , zhōu pǔ dú mí jīn , sī jī fāng tíng shù , xīn duàn bái méi rén , tóng qīn chéng chǔ yuè , bié dǎo lèi hú qín , lín àn suí tiān zhuǎn , yún fēng zhú wàng xīn , yáo yáo zhōng bù jiàn , mò mò zuò hán pín , niàn bié yí sān yuè , jīng yóu wèi yī xún , gū zhōu duō yì xīng , shuí gòng ěr wéi lín ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.