Traditional

代應二首

溝水分流西復東,九秋霜月五更風。
離鸞別鳳今何在,十二玉樓空更空。
昨夜雙鉤敗,今朝百草輸。
關西狂小吏,惟喝繞床盧。

Simplified

代应二首

沟水分流西复东,九秋霜月五更风。
离鸾别凤今何在,十二玉楼空更空。
昨夜双钩败,今朝百草输。
关西狂小吏,惟喝绕床卢。

Pronunciation

dài yīng èr shǒu

gōu shuǐ fēn liú xī fù dōng , jiǔ qiū shuāng yuè wǔ gēng fēng 。
lí luán bié fèng jīn hé zài , shí èr yù lóu kōng gēng kōng 。
zuó yè shuāng gōu bài , jīn zhāo bǎi cǎo shū 。
guān xī kuáng xiǎo lì , wéi hē rào chuáng lú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.