Traditional

仲秋書事

秋風社散日平西,余胙殘壺手自提。
賜食敢思烹細項,家庖仍禁擘團臍。

Simplified

仲秋书事

秋风社散日平西,余胙残壶手自提。
赐食敢思烹细项,家庖仍禁擘团脐。

Pronunciation

zhòng qiū shū shì

qiū fēng shè sàn rì píng xī , yú zuò cán hú shǒu zì tí 。
cì shí gǎn sī pēng xì xiàng , jiā páo réng jīn bò tuán qí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.