Traditional

作夢

作夢今逾七十年,平生懷抱尚依然。
結茅杜曲桑麻地,覓句灞橋風雪天。
驃騎向來求作佛,淮南末路望登仙。
世間妄想何窮盡,輸與山翁一醉眠。

Simplified

作梦

作梦今逾七十年,平生怀抱尚依然。
结茅杜曲桑麻地,觅句灞桥风雪天。
骠骑向来求作佛,淮南末路望登仙。
世间妄想何穷尽,输与山翁一醉眠。

Pronunciation

zuò mèng

zuò mèng jīn yú qī shí nián , píng shēng huái bào shàng yī rán 。
jié máo dù qū sāng má dì , mì jù bà qiáo fēng xuě tiān 。
piào qí xiàng lái qiú zuò fó , huái nán mò lù wàng dēng xiān 。
shì jiān wàng xiǎng hé qióng jìn , shū yǔ shān wēng yī zuì mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.