Traditional

侍宴武三思山第應制賦得風字

梁王池館好,曉日鳳樓通。
竹町羅千衛,蘭筵降兩宮。
清歌芳樹下,妙舞落花中。
臣覺筵中聽,還如大國風。

Simplified

侍宴武三思山第应制赋得风字

梁王池馆好,晓日凤楼通。
竹町罗千卫,兰筵降两宫。
清歌芳树下,妙舞落花中。
臣觉筵中听,还如大国风。

Pronunciation

shì yàn wǔ sān sī shān dì yīng zhì fù dé fēng zì

liáng wáng chí guǎn hǎo , xiǎo rì fèng lóu tōng 。
zhú tǐng luó qiān wèi , lán yán jiàng liǎng gōng 。
qīng gē fāng shù xià , miào wǔ luò huā zhōng 。
chén jué yán zhōng tīng , huán rú dà guó fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.