Traditional

修書院學士奉敕宴梁王宅賦得樹字

虎殿成鴻業,猿巖題鳳賦。
既荷大君恩,還蒙小山遇。
秋吹迎弦管,涼雲生竹樹。
共惜朱邸歡,無辭洛城暮。

Simplified

修书院学士奉敕宴梁王宅赋得树字

虎殿成鸿业,猿岩题凤赋。
既荷大君恩,还蒙小山遇。
秋吹迎弦管,凉云生竹树。
共惜朱邸欢,无辞洛城暮。

Pronunciation

xiū shū yuàn xué shì fèng chì yàn liáng wáng zhái fù dé shù zì

hǔ diàn chéng hóng yè , yuán yán tí fèng fù 。
jì hé dà jūn ēn , huán mēng xiǎo shān yù 。
qiū chuī yíng xián guǎn , liáng yún shēng zhú shù 。
gòng xī zhū dǐ huān , wú cí luò chéng mù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.