Traditional

偶以拙詩數首寄呈裴少尹侍郎,蒙以盛制四篇

投君之文甚荒蕪,數篇價直一束芻。
報我之章何璀璨,累累四貫驪龍珠。
毛詩三百篇後得,文選六十卷中無。
一麋麗龜絕報賽,五鹿連柱難支梧。
高興獨因秋日盡,清吟多與好風俱。
銀鉤金錯兩殊重,宜上屏風張座隅。

Simplified

偶以拙诗数首寄呈裴少尹侍郎,蒙以盛制四篇

投君之文甚荒芜,数篇价直一束刍。
报我之章何璀璨,累累四贯骊龙珠。
毛诗三百篇后得,文选六十卷中无。
一麋丽龟绝报赛,五鹿连柱难支梧。
高兴独因秋日尽,清吟多与好风俱。
银钩金错两殊重,宜上屏风张座隅。

Pronunciation

ǒu yǐ zhuō shī shù shǒu jì chéng péi shǎo yǐn shì láng , mēng yǐ shèng zhì sì piān

tóu jūn zhī wén shèn huāng wú , shù piān jià zhí yī shù chú 。
bào wǒ zhī zhāng hé cuǐ càn , léi léi sì guàn lí lóng zhū 。
máo shī sān bǎi piān hòu dé , wén xuǎn liù shí juàn zhōng wú 。
yī mí lì guī jué bào sài , wǔ lù lián zhù nán zhī wú 。
gāo xīng dú yīn qiū rì jìn , qīng yín duō yǔ hǎo fēng jù 。
yín gōu jīn cuò liǎng shū zhòng , yí shàng píng fēng zhāng zuò yú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.