Traditional

儒生

儒生安義命,所遇委之天。
用可重九鼎,窮寧直一錢?
雖雲發種種,未害腹便便。
高臥茅檐下,羹藜法不傳。

Simplified

儒生

儒生安义命,所遇委之天。
用可重九鼎,穷宁直一钱?
虽云发种种,未害腹便便。
高卧茅檐下,羹藜法不传。

Pronunciation

rú shēng

rú shēng ān yì mìng , suǒ yù wěi zhī tiān 。
yòng kě zhòng jiǔ dǐng , qióng níng zhí yī qián ?
suī yún fā zhǒng zhǒng , wèi hài fù biàn biàn 。
gāo wò máo yán xià , gēng lí fǎ bù chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.