Traditional

入春念歸尤切有作

六朝覆育忝遺民,扶憊歸來雪鬢新。
對酒無歡翻作病,愛詩何得但窮人。
腰錢自昔妨騎鶴,絕筆何時到獲麟?
鄉俗嬉遊重端五,剩烹團粽喚比鄰。

Simplified

入春念归尤切有作

六朝覆育忝遗民,扶惫归来雪鬓新。
对酒无欢翻作病,爱诗何得但穷人。
腰钱自昔妨骑鹤,绝笔何时到获麟?
乡俗嬉游重端五,剩烹团粽唤比邻。

Pronunciation

rù chūn niàn guī yóu qiē yǒu zuò

liù zhāo fù yù tiǎn yí mín , fú bèi guī lái xuě bìn xīn 。
duì jiǔ wú huān fān zuò bìng , ài shī hé dé dàn qióng rén 。
yāo qián zì xī fáng qí hè , jué bǐ hé shí dào huò lín ?
xiāng sú xī yóu zhòng duān wǔ , shèng pēng tuán zòng huàn bǐ lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.