Traditional

入道士館詩

金華開八景。
玉洞上三危。
雲袍白鶴度。
風管鳳凰吹。
野衣縫蕙葉。
山巾篸筍皮。
何必淮南館。
淹留攀桂枝。

Simplified

入道士馆诗

金华开八景。
玉洞上三危。
云袍白鹤度。
风管凤凰吹。
野衣缝蕙叶。
山巾篸笋皮。
何必淮南馆。
淹留攀桂枝。

Pronunciation

rù dào shì guǎn shī

jīn huá kāi bā jǐng , yù dòng shàng sān wēi , yún páo bái hè dù , fēng guǎn fèng huáng chuī , yě yī féng huì yè , shān jīn cēn sǔn pí , hé bì huái nán guǎn , yān liú pān guì zhī ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.