Traditional

八十一吟

八十古雲耄,吾今不啻過。
山程雨芒屩,水宿一漁蓑。
雞唱劉琨舞,牛疲寧戚歌。
春寒欺短褐,將奈此翁何!

Simplified

八十一吟

八十古云耄,吾今不啻过。
山程雨芒屩,水宿一渔蓑。
鸡唱刘琨舞,牛疲甯戚歌。
春寒欺短褐,将奈此翁何!

Pronunciation

bā shí yī yín

bā shí gǔ yún mào , wú jīn bù chì guò 。
shān chéng yǔ máng juē , shuǐ sù yī yú suō 。
jī chàng liú kūn wǔ , niú pí níng qī gē 。
chūn hán qī duǎn hè , jiāng nài cǐ wēng hé !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.