Traditional

八月十二日夜誠齋望月

才近中秋月已清,鴉青幕掛一團冰。
忽然覺得今宵月,元不黏天獨自行。

Simplified

八月十二日夜诚斋望月

才近中秋月已清,鸦青幕挂一团冰。
忽然觉得今宵月,元不黏天独自行。

Pronunciation

bā yuè shí èr rì yè chéng zhāi wàng yuè

cái jìn zhōng qiū yuè yǐ qīng , yā qīng mù guà yī tuán bīng 。
hū rán jué dé jīn xiāo yuè , yuán bù nián tiān dú zì xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.