Traditional

關門柳

永定河邊一行柳,依依長發故年春。
東來西去人情薄,不為清陰減路塵。

Simplified

关门柳

永定河边一行柳,依依长发故年春。
东来西去人情薄,不为清阴减路尘。

Pronunciation

guān mén liǔ

yǒng dìng hé biān yī xíng liǔ , yī yī cháng fā gù nián chūn 。
dōng lái xī qù rén qíng báo , bù wéi qīng yīn jiǎn lù chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.