Traditional

農事休小葺東園十韻

歸老心常逸,新寒體亦康。
幸當農事隙,稍治舊園荒。
翦辟西山出,縈回北徑長。
作欄扶弱蔓,換土植孤芳。
霜霰篔簹碧,風煙薜荔蒼。
蝶來翻小翅,鳥下囀幽吭。
疏剔巖泉集,耘鋤藥草香。
溪藤裁酒榼,番錦制詩囊。
坐久雲生石,歸遲月滿廊。
人間胡不樂?
拔宅笑君房。

Simplified

农事休小葺东园十韵

归老心常逸,新寒体亦康。
幸当农事隙,稍治旧园荒。
翦辟西山出,萦回北径长。
作栏扶弱蔓,换土植孤芳。
霜霰篔簹碧,风烟薜荔苍。
蝶来翻小翅,鸟下啭幽吭。
疏剔岩泉集,耘锄药草香。
溪藤裁酒榼,番锦制诗囊。
坐久云生石,归迟月满廊。
人间胡不乐?
拔宅笑君房。

Pronunciation

nóng shì xiū xiǎo qì dōng yuán shí yùn

guī lǎo xīn cháng yì , xīn hán tǐ yì kāng 。
xìng dāng nóng shì xì , shāo zhì jiù yuán huāng 。
jiǎn bì xī shān chū , yíng huí běi jìng cháng 。
zuò lán fú ruò wàn , huàn tǔ zhí gū fāng 。
shuāng xiàn yún dāng bì , fēng yān bì lì cāng 。
dié lái fān xiǎo chì , niǎo xià zhuàn yōu háng 。
shū tī yán quán jí , yún chú yào cǎo xiāng 。
xī téng cái jiǔ kē , fān jǐn zhì shī náng 。
zuò jiǔ yún shēng shí , guī chí yuè mǎn láng 。
rén jiān hú bù lè ?
bá zhái xiào jūn fáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.