Traditional

冬夜不寐

老眼睡眠少,空村霜露淒。
錚錚聞叩鐵,喔喔數鳴雞。
月入知窗破,衾單幸屋低。
明晨炊米盡,吾起不容稽。

Simplified

冬夜不寐

老眼睡眠少,空村霜露凄。
铮铮闻叩铁,喔喔数鸣鸡。
月入知窗破,衾单幸屋低。
明晨炊米尽,吾起不容稽。

Pronunciation

dōng yè bù mèi

lǎo yǎn shuì mián shǎo , kōng cūn shuāng lù qī 。
zhēng zhēng wén kòu tiě , ō ō shù míng jī 。
yuè rù zhī chuāng pò , qīn dān xìng wū dī 。
míng chén chuī mǐ jìn , wú qǐ bù róng jī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.