Traditional

冬夜對酒寄皇甫十

霜殺中庭草,冰生後院池。
有風空動樹,無葉可辭枝。
十月苦長夜,百年強半時。
新開一瓶酒,那得不相思。

Simplified

冬夜对酒寄皇甫十

霜杀中庭草,冰生后院池。
有风空动树,无叶可辞枝。
十月苦长夜,百年强半时。
新开一瓶酒,那得不相思。

Pronunciation

dōng yè duì jiǔ jì huáng fǔ shí

shuāng shā zhōng tíng cǎo , bīng shēng hòu yuàn chí 。
yǒu fēng kōng dòng shù , wú yè kě cí zhī 。
shí yuè kǔ cháng yè , bǎi nián qiáng bàn shí 。
xīn kāi yī píng jiǔ , nà dé bù xiāng sī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.