Traditional

冬至夜懷湘靈

艷質無由見,寒衾不可親。
何堪最長夜,俱作獨眠人。

Simplified

冬至夜怀湘灵

艳质无由见,寒衾不可亲。
何堪最长夜,俱作独眠人。

Pronunciation

dōng zhì yè huái xiāng líng

yàn zhì wú yóu jiàn , hán qīn bù kě qīn 。
hé kān zuì cháng yè , jù zuò dú mián rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.