Traditional

鳳樓尋勝地

西掖持醇酒,東山就白雲。
開軒綠池映,命席紫蘭芬。
舞度花為伴,鶯來管作群。
太平多樂事,春物共氛氳。

Simplified

凤楼寻胜地

西掖持醇酒,东山就白云。
开轩绿池映,命席紫兰芬。
舞度花为伴,莺来管作群。
太平多乐事,春物共氛氲。

Pronunciation

fèng lóu xún shèng dì

xī yè chí chún jiǔ , dōng shān jiù bái yún 。
kāi xuān lǜ chí yìng , mìng xí zǐ lán fēn 。
wǔ dù huā wéi bàn , yīng lái guǎn zuò qún 。
tài píng duō lè shì , chūn wù gòng fēn yūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.