Traditional

初夏

隋家古寺郡西南,寺廢殘僧隻二三。
藜藿滿庭塵闇佛,時聞鐃鼓賽春蠶。

Simplified

初夏

隋家古寺郡西南,寺废残僧只二三。
藜藿满庭尘闇佛,时闻铙鼓赛春蚕。

Pronunciation

chū xià

suí jiā gǔ sì jùn xī nán , sì fèi cán sēng zhī èr sān 。
lí huò mǎn tíng chén àn fó , shí wén náo gǔ sài chūn cán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.