Traditional

前有樽酒行

虛堂雨過生涼颸,勸君一醉君勿辭。
去年不知今歲事,明年萬事今得知?
舊時扶床同戲兒,還鄉問訊令人悲。
冢丘累累在者誰?
紙錢雨濕抱樹枝。
君去六十有幾時?
更望七十何其癡!
求師學道亦已遲,謝客努力從鴟夷。

Simplified

前有樽酒行

虚堂雨过生凉颸,劝君一醉君勿辞。
去年不知今岁事,明年万事今得知?
旧时扶床同戏儿,还乡问讯令人悲。
冢丘累累在者谁?
纸钱雨湿抱树枝。
君去六十有几时?
更望七十何其痴!
求师学道亦已迟,谢客努力从鸱夷。

Pronunciation

qián yǒu zūn jiǔ xíng

xū táng yǔ guò shēng liáng sī , quàn jūn yī zuì jūn wù cí 。
qù nián bù zhī jīn suì shì , míng nián wàn shì jīn dé zhī ?
jiù shí fú chuáng tóng xì ér , huán xiāng wèn xùn líng rén bēi 。
zhǒng qiū léi léi zài zhě shuí ?
zhǐ qián yǔ shī bào shù zhī 。
jūn qù liù shí yǒu jī shí ?
gēng wàng qī shí hé qí chī !
qiú shī xué dào yì yǐ chí , xiè kè nǔ lì cóng chī yí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.