Traditional

北山

北山輸綠漲橫池,直塹回塘灩灩時。
細數落花因坐久,緩尋芳草得歸遲。

Simplified

北山

北山输绿涨横池,直堑回塘滟滟时。
细数落花因坐久,缓寻芳草得归迟。

Pronounciation

běi shān

běi shān shū lǜ zhǎng héng chí , zhí qiàn huí táng yàn yàn shí 。
xì shù luò huā yīn zuò jiǔ , huǎn xún fāng cǎo dé guī chí 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.