Traditional

十一月三日過升仙橋作

早過升仙不暇炊,橋邊買餅療朝饑。
紛紛滿座誰能識,大似新豐獨酌時。

Simplified

十一月三日过升仙桥作

早过升仙不暇炊,桥边买饼疗朝饥。
纷纷满座谁能识,大似新丰独酌时。

Pronunciation

shí yī yuè sān rì guò shēng xiān qiáo zuò

zǎo guò shēng xiān bù xiá chuī , qiáo biān mǎi bǐng liáo zhāo jī 。
fēn fēn mǎn zuò shuí néng shí , dà sì xīn fēng dú zhuó shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.