Traditional

十二月二日夜夢遊沈氏園亭

路近城南已怕行,沈家園裏更傷情。
香穿客袖梅花在,綠蘸寺橋春水生。

Simplified

十二月二日夜梦游沈氏园亭

路近城南已怕行,沈家园里更伤情。
香穿客袖梅花在,绿蘸寺桥春水生。

Pronunciation

shí èr yuè èr rì yè mèng yóu shěn shì yuán tíng

lù jìn chéng nán yǐ pà xíng , shěn jiā yuán lǐ gēng shāng qíng 。
xiāng chuān kè xiù méi huā zài , lǜ zhàn sì qiáo chūn shuǐ shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.