Traditional

南鄉子

翠密紅繁。
水國涼生未是寒。
雨打荷花珠不定,輕翻。
冷潑鴛鴦錦翅斑。
盡日憑闌。
弄蕊拈花仔細看。
偷得裊蹄新鑄樣,無端。
藏在紅房艷粉間。

Simplified

南乡子

翠密红繁。
水国凉生未是寒。
雨打荷花珠不定,轻翻。
冷泼鸳鸯锦翅斑。
尽日凭阑。
弄蕊拈花仔细看。
偷得袅蹄新铸样,无端。
藏在红房艳粉间。

Pronunciation

nán xiāng zǐ

cuì mì hóng fán 。
shuǐ guó liáng shēng wèi shì hán 。
yǔ dǎ hé huā zhū bù dìng , qīng fān 。
lěng pō yuān yāng jǐn chì bān 。
jìn rì píng lán 。
nòng ruǐ niān huā zī xì kàn 。
tōu dé niǎo tí xīn zhù yàng , wú duān 。
cáng zài hóng fáng yàn fěn jiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.