Traditional

南鄉子

溫養象周天。
須要微微火力全。
愛護嬰兒惟藉母,三年。
運用抽添象缺圓。
牛鬥會河邊。
舍取玄珠種玉田。
定意如如行火候,精專。
剖腹分明

Simplified

南乡子

温养象周天。
须要微微火力全。
爱护婴儿惟藉母,三年。
运用抽添象缺圆。
牛斗会河边。
舍取玄珠种玉田。
定意如如行火候,精专。
剖腹分明

Pronunciation

nán xiāng zǐ

wēn yǎng xiàng zhōu tiān 。
xū yào wēi wēi huǒ lì quán 。
ài hù yīng ér wéi jiè mǔ , sān nián 。
yùn yòng chōu tiān xiàng quē yuán 。
niú dǒu huì hé biān 。
shè qǔ xuán zhū zhǒng yù tián 。
dìng yì rú rú xíng huǒ hòu , jīng zhuān 。
pōu fù fēn míng

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.