Traditional

南湖送徐二十七西上

家在橫塘曲,那能萬裏違。
門臨秋水掩,帆帶夕陽飛。
傲俗宜紗帽,幹時倚布衣。
獨將湖上月,相逐去還歸。

Simplified

南湖送徐二十七西上

家在横塘曲,那能万里违。
门临秋水掩,帆带夕阳飞。
傲俗宜纱帽,干时倚布衣。
独将湖上月,相逐去还归。

Pronunciation

nán hú sòng xú èr shí qī xī shàng

jiā zài héng táng qū , nà néng wàn lǐ wéi 。
mén lín qiū shuǐ yǎn , fān dài xī yáng fēi 。
ào sú yí shā mào , gān shí yǐ bù yī 。
dú jiāng hú shàng yuè , xiāng zhú qù huán guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.