Traditional

卻歸睦州至七裏灘下作

南歸猶謫宦,獨上子陵灘。
江樹臨洲晚,沙禽對水寒。
山開斜照在,石淺亂流難。
惆悵梅花發,年年此地看。

Simplified

却归睦州至七里滩下作

南归犹谪宦,独上子陵滩。
江树临洲晚,沙禽对水寒。
山开斜照在,石浅乱流难。
惆怅梅花发,年年此地看。

Pronunciation

què guī mù zhōu zhì qī lǐ tān xià zuò

nán guī yóu zhé huàn , dú shàng zǐ líng tān 。
jiāng shù lín zhōu wǎn , shā qín duì shuǐ hán 。
shān kāi xié zhào zài , shí qiǎn luàn liú nán 。
chóu chàng méi huā fā , nián nián cǐ dì kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.