Traditional

友人夜訪

檐間清風簟,松下明月杯。
幽意正如此,況乃故人來。

Simplified

友人夜访

檐间清风簟,松下明月杯。
幽意正如此,况乃故人来。

Pronunciation

yǒu rén yè fǎng

yán jiān qīng fēng diàn , sōng xià míng yuè bēi 。
yōu yì zhèng rú cǐ , kuàng nǎi gù rén lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.