Traditional

發黃州泊巴河遊馬祈寺

南望武昌山,北望齊安城。
楚江萬頃綠,著我畫舫橫。
雲帆不須掛,鼉鼓不須鳴,淡然隱曲幾,山水相逢迎。
疏雨漏薄日,非陰亦非晴。
晚泊巴河市,小陌聞屐聲。
紫髯刑馬地,一怒江漢清。
中原今何如?
感我白發生。

Simplified

发黄州泊巴河游马祈寺

南望武昌山,北望齐安城。
楚江万顷绿,著我画舫横。
云帆不须挂,鼍鼓不须鸣,淡然隐曲几,山水相逢迎。
疏雨漏薄日,非阴亦非晴。
晚泊巴河市,小陌闻屐声。
紫髯刑马地,一怒江汉清。
中原今何如?
感我白发生。

Pronunciation

fā huáng zhōu bó bā hé yóu mǎ qí sì

nán wàng wǔ chāng shān , běi wàng qí ān chéng 。
chǔ jiāng wàn qǐng lǜ , zhù wǒ huà fǎng héng 。
yún fān bù xū guà , tuó gǔ bù xū míng , dàn rán yǐn qū jī , shān shuǐ xiāng féng yíng 。
shū yǔ lòu báo rì , fēi yīn yì fēi qíng 。
wǎn bó bā hé shì , xiǎo mò wén jī shēng 。
zǐ rán xíng mǎ dì , yī nù jiāng hàn qīng 。
zhōng yuán jīn hé rú ?
gǎn wǒ bái fā shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.