Traditional

敘德書情四十韻,上宣歙翟中丞

元聖生乘運,忠賢出應期。
還將稽古力,助立太平基。
土控吳兼越,州連歙與池。
山河地襟帶,軍鎮國藩維。
廉察安江甸,澄清肅海夷。
股肱分外守,耳目付中司。
楚老歌來暮,秦人詠去思。
望如時雨至,福是歲星移。
政靜民無訟,刑行吏不欺。
撝謙驚主寵,陰德畏人知。
白玉慚溫色,朱繩讓直辭。
行為時領袖,言作世蓍龜。
盛幕招賢士,連營訓銳師。
光華下鹓鷺,氣色動熊羆。
出入麾幢引,登臨劍戟隨。
好風迎解榻,美景待搴帷。
晴野霞飛綺,春郊柳宛絲。
城烏驚畫角,江雁避紅旗。
藉草朱輪駐,攀花紫綬垂。
山宜謝公屐,洲稱柳家詩。
酒氣和芳杜,弦聲亂子規。
分球齊馬首,列舞匝蛾眉。
醉惜年光晚,歡憐日影遲。
回塘排玉棹,歸路擁金羈。
自顧龍鐘者,嘗蒙噢咻之。
仰山塵不讓,涉海水難為。
身忝鄉人薦,名因國士推。
提攜增善價,拂拭長妍姿。
射策端心術,遷喬整羽儀。
幸穿楊遠葉,謬折桂高枝。
佩德潛書帶,銘仁暗勒肌。
飭躬趨館舍,拜手挹階墀。
霄漢程雖在,風塵跡尚卑。
敝衣羞布素,敗屋厭茅茨。
養乏晨昏膳,居無伏臘資。
盛時貧可恥,壯歲病堪嗤。
擢第名方立,耽書力未疲。
磨鉛重剸割,策蹇再奔馳。
相馬須憐瘦,呼鷹正及饑。
扶搖重即事,會有答恩時。

Simplified

叙德书情四十韵,上宣歙翟中丞

元圣生乘运,忠贤出应期。
还将稽古力,助立太平基。
土控吴兼越,州连歙与池。
山河地襟带,军镇国藩维。
廉察安江甸,澄清肃海夷。
股肱分外守,耳目付中司。
楚老歌来暮,秦人咏去思。
望如时雨至,福是岁星移。
政静民无讼,刑行吏不欺。
撝谦惊主宠,阴德畏人知。
白玉惭温色,朱绳让直辞。
行为时领袖,言作世蓍龟。
盛幕招贤士,连营训锐师。
光华下鹓鹭,气色动熊罴。
出入麾幢引,登临剑戟随。
好风迎解榻,美景待搴帷。
晴野霞飞绮,春郊柳宛丝。
城乌惊画角,江雁避红旗。
藉草朱轮驻,攀花紫绶垂。
山宜谢公屐,洲称柳家诗。
酒气和芳杜,弦声乱子规。
分球齐马首,列舞匝蛾眉。
醉惜年光晚,欢怜日影迟。
回塘排玉棹,归路拥金羁。
自顾龙钟者,尝蒙噢咻之。
仰山尘不让,涉海水难为。
身忝乡人荐,名因国士推。
提携增善价,拂拭长妍姿。
射策端心术,迁乔整羽仪。
幸穿杨远叶,谬折桂高枝。
佩德潜书带,铭仁暗勒肌。
饬躬趋馆舍,拜手挹阶墀。
霄汉程虽在,风尘迹尚卑。
敝衣羞布素,败屋厌茅茨。
养乏晨昏膳,居无伏腊资。
盛时贫可耻,壮岁病堪嗤。
擢第名方立,耽书力未疲。
磨铅重剸割,策蹇再奔驰。
相马须怜瘦,呼鹰正及饥。
扶摇重即事,会有答恩时。

Pronunciation

xù dé shū qíng sì shí yùn , shàng xuān xī dí zhōng chéng

yuán shèng shēng chéng yùn , zhōng xián chū yīng qī 。
huán jiāng jī gǔ lì , zhù lì tài píng jī 。
tǔ kòng wú jiān yuè , zhōu lián xī yǔ chí 。
shān hé dì jīn dài , jūn zhèn guó fān wéi 。
lián chá ān jiāng diàn , chéng qīng sù hǎi yí 。
gǔ gōng fēn wài shǒu , ěr mù fù zhōng sī 。
chǔ lǎo gē lái mù , qín rén yǒng qù sī 。
wàng rú shí yǔ zhì , fú shì suì xīng yí 。
zhèng jìng mín wú sòng , xíng xíng lì bù qī 。
huī qiān jīng zhǔ chǒng , yīn dé wèi rén zhī 。
bái yù cán wēn sè , zhū shéng ràng zhí cí 。
xíng wéi shí lǐng xiù , yán zuò shì shī guī 。
shèng mù zhāo xián shì , lián yíng xùn ruì shī 。
guāng huá xià yuān lù , qì sè dòng xióng pí 。
chū rù huī chuáng yǐn , dēng lín jiàn jǐ suí 。
hǎo fēng yíng jiě tà , měi jǐng dài qiān wéi 。
qíng yě xiá fēi qǐ , chūn jiāo liǔ wǎn sī 。
chéng wū jīng huà jiǎo , jiāng yàn bì hóng qí 。
jiè cǎo zhū lún zhù , pān huā zǐ shòu chuí 。
shān yí xiè gōng jī , zhōu chēng liǔ jiā shī 。
jiǔ qì hé fāng dù , xián shēng luàn zǐ guī 。
fēn qiú qí mǎ shǒu , liè wǔ zā é méi 。
zuì xī nián guāng wǎn , huān lián rì yǐng chí 。
huí táng pái yù zhào , guī lù yōng jīn jī 。
zì gù lóng zhōng zhě , cháng mēng ō xiū zhī 。
yǎng shān chén bù ràng , shè hǎi shuǐ nán wéi 。
shēn tiǎn xiāng rén jiàn , míng yīn guó shì tuī 。
tí xié zēng shàn jià , fú shì cháng yán zī 。
shè cè duān xīn shù , qiān qiáo zhěng yǔ yí 。
xìng chuān yáng yuǎn yè , miù zhē guì gāo zhī 。
pèi dé qián shū dài , míng rén àn lè jī 。
chì gōng qū guǎn shè , bài shǒu yì jiē chí 。
xiāo hàn chéng suī zài , fēng chén jì shàng bēi 。
bì yī xiū bù sù , bài wū yàn máo cí 。
yǎng fá chén hūn shàn , jū wú fú xī zī 。
shèng shí pín kě chǐ , zhuàng suì bìng kān chī 。
zhuó dì míng fāng lì , dān shū lì wèi pí 。
mó qiān zhòng tuán gē , cè jiǎn zài bēn chí 。
xiāng mǎ xū lián shòu , hū yīng zhèng jí jī 。
fú yáo zhòng jí shì , huì yǒu dá ēn shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.