Traditional

同十一醉憶元九

花時同醉破春愁,醉折花枝當酒籌。
忽憶故人天際去,計程今日到梁州。

Simplified

同十一醉忆元九

花时同醉破春愁,醉折花枝当酒筹。
忽忆故人天际去,计程今日到梁州。

Pronunciation

tóng shí yī zuì yì yuán jiǔ

huā shí tóng zuì pò chūn chóu , zuì zhē huā zhī dāng jiǔ chóu 。
hū yì gù rén tiān jì qù , jì chéng jīn rì dào liáng zhōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.