Traditional

同諸客攜酒早看櫻桃花

曉報櫻桃發,春攜酒客過。
綠餳黏盞杓,紅雪壓枝柯。
天色晴明少,人生事故多。
停杯替花語,不醉擬如何?

Simplified

同诸客携酒早看樱桃花

晓报樱桃发,春携酒客过。
绿饧黏盏杓,红雪压枝柯。
天色晴明少,人生事故多。
停杯替花语,不醉拟如何?

Pronunciation

tóng zhū kè xié jiǔ zǎo kàn yīng táo huā

xiǎo bào yīng táo fā , chūn xié jiǔ kè guò 。
lǜ xíng nián zhǎn sháo , hóng xuě yā zhī kē 。
tiān sè qíng míng shǎo , rén shēng shì gù duō 。
tíng bēi tì huā yǔ , bù zuì nǐ rú hé ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.