Traditional

同賀八送兗公赴荊州

疇昔同聲友,騫飛出鳳池。
風雲一蕩薄,日月屢參差。
此別黃葉下,前期安可知。
誰憐楚南樹,不為歲寒移。

Simplified

同贺八送兖公赴荆州

畴昔同声友,骞飞出凤池。
风云一荡薄,日月屡参差。
此别黄叶下,前期安可知。
谁怜楚南树,不为岁寒移。

Pronunciation

tóng hè bā sòng yǎn gōng fù jīng zhōu

chóu xī tóng shēng yǒu , qiān fēi chū fèng chí 。
fēng yún yī dàng báo , rì yuè lǚ cān chà 。
cǐ bié huáng yè xià , qián qī ān kě zhī 。
shuí lián chǔ nán shù , bù wéi suì hán yí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.