Traditional

同趙侍禦乾湖作

江南湖水咽山川,春江溢入共湖連。
氣色紛淪橫罩海,波濤鼓怒上漫天。
鱗宗殼族嬉為府,弋叟罛師利焉聚。
欹帆側柁弄風口,赴險臨深繞灣浦。
一灣一浦悵邅回,千曲千溠怳迷哉,乍見靈妃含笑往。
復聞遊女怨歌來。
暑來寒往運洄洑,潭生水落移陵谷。
雲間墜翮散泥沙,波上浮查棲樹木,昨暮飛霜下北津,今朝行雁度南濱。
處處溝洚清源竭,年年舊葦白頭新。
天地盈虛尚難保,人間倚伏何須道。
秋月皛皛泛澄瀾,冬景青青步纖草。
念君宿昔觀物變,安得躊躕不衰老。

Simplified

同赵侍御乾湖作

江南湖水咽山川,春江溢入共湖连。
气色纷沦横罩海,波涛鼓怒上漫天。
鳞宗壳族嬉为府,弋叟罛师利焉聚。
欹帆侧柁弄风口,赴险临深绕湾浦。
一湾一浦怅邅回,千曲千溠怳迷哉,乍见灵妃含笑往。
复闻游女怨歌来。
暑来寒往运洄洑,潭生水落移陵谷。
云间坠翮散泥沙,波上浮查栖树木,昨暮飞霜下北津,今朝行雁度南滨。
处处沟洚清源竭,年年旧苇白头新。
天地盈虚尚难保,人间倚伏何须道。
秋月皛皛泛澄澜,冬景青青步纤草。
念君宿昔观物变,安得踌蹰不衰老。

Pronunciation

tóng zhào shì yù qián hú zuò

jiāng nán hú shuǐ yān shān chuān , chūn jiāng yì rù gòng hú lián 。
qì sè fēn lún héng zhào hǎi , bō tāo gǔ nù shàng màn tiān 。
lín zōng ké zú xī wéi fǔ , yì sǒu gū shī lì yān jù 。
qī fān cè tuó nòng fēng kǒu , fù xiǎn lín shēn rào wān pǔ 。
yī wān yī pǔ chàng zhān huí , qiān qū qiān zhà huǎng mí zāi , zhà jiàn líng fēi hán xiào wǎng 。
fù wén yóu nǚ yuàn gē lái 。
shǔ lái hán wǎng yùn huí fú , tán shēng shuǐ luò yí líng gǔ 。
yún jiān zhuì hé sàn ní shā , bō shàng fú chá qī shù mù , zuó mù fēi shuāng xià běi jīn , jīn zhāo xíng yàn dù nán bīn 。
chǔ chǔ gōu jiàng qīng yuán jié , nián nián jiù wěi bái tóu xīn 。
tiān dì yíng xū shàng nán bǎo , rén jiān yǐ fú hé xū dào 。
qiū yuè xiǎo xiǎo fàn chéng lán , dōng jǐng qīng qīng bù xiān cǎo 。
niàn jūn sù xī guān wù biàn , ān dé chóu chú bù shuāi lǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.