Traditional

聽劉安唱歌

子夜新聲何處傳,悲翁更憶太平年。
即今法曲無人唱,已逐霓裳飛上天。

Simplified

听刘安唱歌

子夜新声何处传,悲翁更忆太平年。
即今法曲无人唱,已逐霓裳飞上天。

Pronunciation

tīng liú ān chàng gē

zǐ yè xīn shēng hé chǔ chuán , bēi wēng gēng yì tài píng nián 。
jí jīn fǎ qū wú rén chàng , yǐ zhú ní cháng fēi shàng tiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.