Traditional

聽山鷓鴣

誰家無春酒,何處無春鳥。
夜宿桃花村,踏歌接天曉。

Simplified

听山鹧鸪

谁家无春酒,何处无春鸟。
夜宿桃花村,踏歌接天晓。

Pronunciation

tīng shān zhè gū

shuí jiā wú chūn jiǔ , hé chǔ wú chūn niǎo 。
yè sù táo huā cūn , tà gē jiē tiān xiǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.