Traditional

聽琵琶勸殷協律酒

何堪朔塞胡關曲,又是秋天雨夜聞。
青冢葬時沙莽莽,烏孫愁處雪紛紛。
知君怕病推辭酒,故遣琵琶勸諫君。

Simplified

听琵琶劝殷协律酒

何堪朔塞胡关曲,又是秋天雨夜闻。
青冢葬时沙莽莽,乌孙愁处雪纷纷。
知君怕病推辞酒,故遣琵琶劝谏君。

Pronunciation

tīng pí pá quàn yīn xié lǜ jiǔ

hé kān shuò sāi hú guān qū , yòu shì qiū tiān yǔ yè wén 。
qīng zhǒng zàng shí shā mǎng mǎng , wū sūn chóu chǔ xuě fēn fēn 。
zhī jūn pà bìng tuī cí jiǔ , gù qiǎn pí pá quàn jiàn jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.