Traditional

聽角思歸

故園黃葉滿青苔,夢後城頭曉角哀。
此夜斷腸人不見,起行殘日影徘徊。

Simplified

听角思归

故园黄叶满青苔,梦后城头晓角哀。
此夜断肠人不见,起行残日影徘徊。

Pronunciation

tīng jiǎo sī guī

gù yuán huáng yè mǎn qīng tái , mèng hòu chéng tóu xiǎo jiǎo āi 。
cǐ yè duàn cháng rén bù jiàn , qǐ xíng cán rì yǐng pái huái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.