Traditional

和《思歸樂》

山中不棲鳥,夜半聲嚶嚶。
似道思歸樂,行人掩泣聽。
皆疑此山路,遷客多南征。
憂憤氣不散,結化為精靈。
我謂此山鳥,本不因人生。
人心自懷土,想作思歸鳴。
孟嘗平居時,娛耳琴泠泠。
雍門一言感,未奏淚沾纓。
魏武銅雀妓,日與歡樂並。
一旦西陵望,欲歌先涕零。
峽猿亦無意,隴水復何情。
為入愁人耳,皆為腸斷聲。
請看元侍禦,亦宿此郵亭。
因聽思歸鳥,神氣獨安寧。
問君何以然,道勝心自平。
雖為南遷客,如在長安城。
雲得此道來,何慮復何營。
窮達有前定,憂喜無交爭。
所以事君日,持憲立天庭。
雖有回天力,撓之終不傾。
況始三十余,年少有直名。
心中誌氣大,眼前爵祿輕。
君恩若雨露,君威若雷霆。
退不茍免難,進不曲求榮。
在火辨玉性,經霜識松貞。
展禽任三黜,靈均長獨醒。
獲戾自東洛,貶官向南荊。
再拜辭闕下,長揖別公卿。
荊州又非遠,驛路半月程。
漢水照天碧,楚山插雲青。
江陵橘似珠,宜城酒如餳。
誰謂遣謫去,未妨遊賞行。
人生百歲內,天地暫寓形。
太倉一稊米,大海一浮萍。
身委逍遙篇,心付頭陀經。
尚達生死觀,寧為寵辱驚?
中懷茍有主,外物安能縈。
任意思歸樂,聲聲啼到明。

Simplified

和《思归乐》

山中不栖鸟,夜半声嘤嘤。
似道思归乐,行人掩泣听。
皆疑此山路,迁客多南征。
忧愤气不散,结化为精灵。
我谓此山鸟,本不因人生。
人心自怀土,想作思归鸣。
孟尝平居时,娱耳琴泠泠。
雍门一言感,未奏泪沾缨。
魏武铜雀妓,日与欢乐并。
一旦西陵望,欲歌先涕零。
峡猿亦无意,陇水复何情。
为入愁人耳,皆为肠断声。
请看元侍御,亦宿此邮亭。
因听思归鸟,神气独安宁。
问君何以然,道胜心自平。
虽为南迁客,如在长安城。
云得此道来,何虑复何营。
穷达有前定,忧喜无交争。
所以事君日,持宪立天庭。
虽有回天力,挠之终不倾。
况始三十余,年少有直名。
心中志气大,眼前爵禄轻。
君恩若雨露,君威若雷霆。
退不苟免难,进不曲求荣。
在火辨玉性,经霜识松贞。
展禽任三黜,灵均长独醒。
获戾自东洛,贬官向南荆。
再拜辞阙下,长揖别公卿。
荆州又非远,驿路半月程。
汉水照天碧,楚山插云青。
江陵橘似珠,宜城酒如饧。
谁谓遣谪去,未妨游赏行。
人生百岁内,天地暂寓形。
太仓一稊米,大海一浮萍。
身委逍遥篇,心付头陀经。
尚达生死观,宁为宠辱惊?
中怀苟有主,外物安能萦。
任意思归乐,声声啼到明。

Pronunciation

hé < sī guī lè >

shān zhōng bù qī niǎo , yè bàn shēng yīng yīng 。
sì dào sī guī lè , xíng rén yǎn qì tīng 。
jiē yí cǐ shān lù , qiān kè duō nán zhēng 。
yōu fèn qì bù sàn , jié huà wéi jīng líng 。
wǒ wèi cǐ shān niǎo , běn bù yīn rén shēng 。
rén xīn zì huái tǔ , xiǎng zuò sī guī míng 。
mèng cháng píng jū shí , yú ěr qín líng líng 。
yōng mén yī yán gǎn , wèi zòu lèi zhān yīng 。
wèi wǔ tóng què jì , rì yǔ huān lè bìng 。
yī dàn xī líng wàng , yù gē xiān tì líng 。
xiá yuán yì wú yì , lǒng shuǐ fù hé qíng 。
wéi rù chóu rén ěr , jiē wéi cháng duàn shēng 。
qǐng kàn yuán shì yù , yì sù cǐ yóu tíng 。
yīn tīng sī guī niǎo , shén qì dú ān níng 。
wèn jūn hé yǐ rán , dào shèng xīn zì píng 。
suī wéi nán qiān kè , rú zài cháng ān chéng 。
yún dé cǐ dào lái , hé lǜ fù hé yíng 。
qióng dá yǒu qián dìng , yōu xǐ wú jiāo zhēng 。
suǒ yǐ shì jūn rì , chí xiàn lì tiān tíng 。
suī yǒu huí tiān lì , náo zhī zhōng bù qīng 。
kuàng shǐ sān shí yú , nián shǎo yǒu zhí míng 。
xīn zhōng zhì qì dà , yǎn qián jué lù qīng 。
jūn ēn ruò yǔ lù , jūn wēi ruò léi tíng 。
tuì bù gǒu miǎn nán , jìn bù qū qiú róng 。
zài huǒ biàn yù xìng , jīng shuāng shí sōng zhēn 。
zhǎn qín rèn sān chù , líng jūn cháng dú xǐng 。
huò lì zì dōng luò , biǎn guān xiàng nán jīng 。
zài bài cí què xià , cháng yī bié gōng qīng 。
jīng zhōu yòu fēi yuǎn , yì lù bàn yuè chéng 。
hàn shuǐ zhào tiān bì , chǔ shān chā yún qīng 。
jiāng líng jú sì zhū , yí chéng jiǔ rú xíng 。
shuí wèi qiǎn zhé qù , wèi fáng yóu shǎng xíng 。
rén shēng bǎi suì nèi , tiān dì zàn yù xíng 。
tài cāng yī tí mǐ , dà hǎi yī fú píng 。
shēn wěi xiāo yáo piān , xīn fù tóu tuó jīng 。
shàng dá shēng sǐ guān , níng wéi chǒng rǔ jīng ?
zhōng huái gǒu yǒu zhǔ , wài wù ān néng yíng 。
rèn yì sī guī lè , shēng shēng tí dào míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.